Αρχική

Αρχική OPEL ΟPEL CORSA ECOFLEX TURBO DIESEL NAVI EURO 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΛΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1οΧΕΡΙ