Αρχική

Αρχική OPEL ΟPEL CORSA ECOFLEX SATALLITE TURBO DIESEL NAVI EURO 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΛΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1οΧΕΡΙ